P. de Vries Bos- en Landschapsverzorging B.V.

Piet de Vries is in 1977 op landgoed De Monnikenberg te Hilversum zijn bedrijf gestart met het kappen van enige honderden door de droogte van 1976 aangetaste beuken.

Na vestiging in 1994 in de Flevopolder zijn de werkzaamheden geleidelijk aan uitgebreid met boomverzorging en Bos- en Parkonderhoud met een bijbehorend specialistisch machinepark.


Boomrooierij

Boomverzorging

Bos- en parkonderhoud

Kapwerkzaamheden op de noorderbegraafplaats in Hilversum

Kapwerkzaamheden op de noorderbegraafplaats in Hilversum

Voorbereidingswerkzaamheden met de bosklepel voor omvorming van bosperceel aan de leeuwerikweg

Voorbereidingswerkzaamheden met de bosklepel voor omvorming van bosperceel aan de leeuwerikweg

Dunnings werkzaamheden, uitslepen met paard op het toekomstige Floriade terrein.

Dunnings werkzaamheden, uitslepen met paard op het toekomstige Floriade terrein.

Pontonbrug naar het weerwatereiland t.b.v. snoeiwerkzaamheden op het toekomstige Floriade terrein.

Pontonbrug naar het weerwatereiland t.b.v. snoeiwerkzaamheden op het toekomstige Floriade terrein.